Installasjon

Bedriften har gjennom årene skaffet seg stor erfaring innen nyinstallasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg i boliger, industri og næringsbygg. Bedriften har også autorisert teleinstallatør og elektroinstallatør gr.L. og er godkjent for ansvarsrett.

Vår installasjonsavdeling har erfarne elektrikere og svakstrømsmontører med allsidig erfaring fra industri-, nærings-, og boliginstallasjoner i tillegg til at vi er godkjent lærebedrift og tilbyr læreplasser inne både sterk- og svakstrømsfaget.

Vi har gode rutiner for internkontroll og kvalitetssikring, og har som overordnet mål alltid å følge godkjente rutiner, lover og regler. Alle oppdrag som utføres sjekkes og dokumenteres etter oppdragets slutt før det utstedes nødvendig samsvarserklæring noe som er kundens garanti for at oppdraget etter utført iht aktuelle forskrifter.

For deg som kunde er det viktig å være klar over at det er du som eier som er ansvarlig for at ditt el-anlegg er i forskriftsmessig stand, så husk å få det sjekket med jevne mellomrom. Har vi vært og utført oppdrag hos deg er det viktig at du tar vare på utstedt samsvarserklæring da dette er et dokument som du kan bli bedt om å fremlegge dersom uhellet en gang skulle være ute.

Autorisasjon
nelfoNELFO-merket er et akseptert og anerkjent symbol for autoriserte elektroentreprenører. Som kunde hos oss får du utført installasjonsarbeid med full sikkerhet og garanti, med andre ord en trygg partner.

NELFO-merket er et kjennetegn på faglig dyktighet, kunnskap og styrke, som gir deg som kunde trygghet for kvalitet og høy servicegrad